آثار تاریخی فرهنگی سمنان

دروازه ارگ سمنان یکی از آثار تاریخی باارزش و زیبای شهر سمنان است که در تقاطع خیابان‌های آیت‌الله طالقانی و شیخ فضل‌الله نوری قرار دارد. ساختمان ارگ دولتی سمنان در زمان بهمن میرزا بهاءالدوله فرزند فتحعلی‌شاه که حاکم سمنان در دوره قاجاریه بوده است بنا گردید که در حال حاضر فقط دروازه شمالی آن باقی […]

تصویر ثابت