علی باقری

علی باقری مدیر مجموعه سوغات سنتی سمنان با بیش از ۵۰ سال سابقه کار در تولید سوغات سنتی سمنان.

تصویر ثابت