پشتیبانی

علی باقری - سوغات سنتی سمنان

علی باقری

علی باقری مدیر مجموعه سوغات سنتی سمنان با بیش از ۳۷ سال سابقه کار در تولید سوغات سنتی سمنان.